2019 Tanzania Project trip Tangen High School
Gjennom strategiske partnerskap med næringslivet bidrar Strømmestiftelsen til utdanning og jobbskaping i noen av verdens fattigste områder. Her er tre unge jenter fra Tanzania som syr handlenettene "Bonga Bags" for å skaffe seg en inntekt.

Næringslivspartner

Bli med og bekjemp fattigdom gjennom strategisk partnerskap.

FNs bærekraftsmål har gitt oss et felles oppdrag: Å bekjempe fattigdom, ulikhet og klimaendringer i verden innen 2030. Det er store mål, med en kort frist, og den eneste måten å klare det på er gjennom samarbeid på kryss av sektorer, kompetanseområder og landegrenser.

Gjennom å bringe ulike aktører og bransjer sammen, ønsker Strømmestiftelsen å være en fasilitator for bærekraftig utvikling i de landene vi jobber. Vi kjenner kulturen, konteksten og utfordringene, og vi kan bistand. Men vi trenger de gode løsningene, ekspertisen og innovasjonsviljen som næringslivet representerer. For sammen kan vi nå så mye lengre.

2015 AE TOM NYSTED NABOISHO 002

Engasjerte medarbeidere

Et partnerskap er en vinn-vinn-situasjon for bedriften, for samfunnet og for dem som gis muligheten til å ta steget ut av fattigdom. Internt i bedrifter kan det brukes for å bygge kultur og identitet. Å bidra med noe som betyr noe, utover en selv, gir stolte, engasjerte medarbeidere. Se glimt fra vårt samarbeid med Å Energi.

returkraft-soppelfylling-bamako

Kompetansedeling

Strømmestiftelsen tilbyr ikke ferdige prosjekter til bedrifter. Vi ønsker oss partnere som har lyst til å bruke sine kjernekompetanser og interesser til sammen å skape innovativ og bærekraftig utvikling i de landene som trenger det mest. Se glimt av vårt samarbeid med Returkraft og Norsk Gjenvinning.